Během měsíce března se naše škola zúčastnila Prezentace badatelských projektů EVVO. Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského nás pozvala na 10. ročník. 
Žáci naší školy se této akce pravidelně účastní již několik let. V letošním roce nás reprezentoval Jiří Vodička z 8.B s badatelskou prací – Pozorování a kultivace plísní. Badatelské práce prezentovalo 12 škol z Moravskoslezského kraje. Všechny práce porota pochválila, ocenila účastnickými listy, krásnými dárky a popřála hodně sil do dalších badatelských let.
Naše škola sice neobsadila první místo, ale Jirkovi patří velká pochvala a poděkování za skvěle odvedenou práci. Poděkování patří i všem kolegům ze Střední průmyslové školy chemické, kteří nás provázeli po škole, umožnili nahlédnout do laboratoří, připravili zajímavé pokusy pro naše zvídavé žáky a probudili v nich zájem po dalším bádání. Nemalý dík patří i studentům této školy, kteří se skvěle zhostili moderování prezentací a poutavě nás zasvětili do života všech zvířat v chovatelském klubu. 
Těšíme se na další rok, kdy se uskuteční 11. ročník. Zda-li vás tato akce oslovila, máte nápady, čas a zájem o bádání, stačí zaklepat na kabinet výchovné poradkyně v 1. poschodí.