Život dětem je obecně prospěšnou společností, jejímž posláním je pomáhat vážně nemocným dětem, které jsou odkázány na domácí péči svých rodičů. Život dětem se snaží těmto dětem zpříjemnit život a umožnit lepší rehabilitační péči, ozdravné pobyty, hradí nejrůznější potřebné pomůcky.

Krásný den,  
srdečně Vám děkujeme za celou organizaci sbírky ve školním roce 2021/2022. Posíláme děkovný certifikát a prosím, předejte naše poděkování vašim šikovným dětem, rodičům a všem zaměstnancům, kteří se do sbírky zapojili a kteří si poděkování opravdu zaslouží. Jejich pomoc je pro "naše" děti nenahraditelná. Ještě jednou Vám moc a moc děkujeme za vaši neocenitelnou pomoc, které si nesmírně vážíme.


S přáním všeho jen dobrého

Za Život dětem, o.p.s.

Zdenka Křupková