Pondělí 14.10. 

1.Plavání pro šk.rok 2019/20, Vodní svět Sareza, 8 – 8.45 hod., 3.B - Mydlářová, 3.C – Svačinová,
8.45 – 9.30 hod., 2.A – Valníčková, 3.A Hebronová, 9.9.2019 – 27.1.2020, náhradní termíny –pro 2.A, 3.A 12.15 – 13 hod., 17. a 24.10.
2.Mléko do škol – Čapková
3.Setkání se seniory, Dům s pečovatelskou službou, Gajdošova, 14.15 – 16.35 hod., žáci dle seznamu, doprovod Hudcová

Úterý 15.10.

1.OS Rozchodník – Hmyzí povídání, vstupné 45 Kč, 8 – 9.40 hod., ve škole, 1.C – Čenčíková 

Středa 16.10.
1.Přírodovědný klokan, kategorie Kadet, 3.vyuč.hod., učebna Ch, žáci 8. a 9.tříd dle seznamu, Hudcová 

Čtvrtek 17.10.
1.Plavání pro šk.rok 2019/20, Vodní svět Sareza, 12.15 – 13 hod., pro 2.A - Valníčková, 3.A – Halšková, případně ŠD, náhradní termín
2.Dopravní výchova – dopravní hřiště Svinov, odchod od školy 7.15 hod., návrat zpět cca 12.30 hod., 4.A – Švidernochová + AP Burová
3.Zdravotní školení AHOL – 4.hod., 5.C - Rokytová 

Pátek 18.10.
1.Ovoce do škol – BOVYS, rozdělení do tříd zajišťuje Čapková
2.Dopravní výchova – dopravní hřiště Svinov, odchod od školy 7.15 hod., návrat zpět cca 12.30 hod., 4.B – Onderková
3.Knihovna – Vánoční zvyky v Evropě, 8.30 – 10 hod., sraz v 7.50 hod., odchod od školy v 8 hod., návrat cca 10.30 hod., 5.C - Rokytová


Různé:

1.Pokračování rekonstrukce ZŠ zřejmě do 31.10.2019
2.Mléko do škol – Čapková, 4.11., 18.11., 2.12., 16.12., 6.1., 20.1.
3.Vánoční jarmark – 12.12.2019
4.Knihovna – Ovoce a zelenina, odchod v 8 hod., návrat cca 11 hod., 1.C – Čenčíková, 22.10.
5.Knihovna – Černý humor Davida Williamse, odchod 10 hod., návrat 12.35 hod., 5.B – Horák, 22.10.
6.OS Rozchodník – Barevný podzim, vstupné 40 Kč, 8 – 9.40 hod., ve škole, 1.C – Čenčíková, 23.10.

 

 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA – STŘEDA A PÁTEK 8 – cca 13 HOD. (nebude 16. a 18. 10. 2019),

ODPOLEDNÍ TĚLOCVIK – ZATÍM PŘES ŠKOLU, AREÁL JE STAVENIŠTĚ!!