Rada města usnesením č.08152/RM1822/126 ze dne 30, 11. 2021 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši 40 000 Kč na realizaci projektu "Podpora kariérového poradenství z rozpočtu SMO na rok 2022".