Název projektu: Zelená pro každého
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007013
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2017
Ukončení realizace projektu: 31.8. 2019
Délka realizace: 24 měsíců
Výše částky schválené: 969 283,00 Kč

 

Tematickým cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.Číslo aktivity: II/2.1
Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (Čtenářská gramotnost)


Číslo aktivity: II/2.1
Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (Matematická gramotnost)


Číslo aktivity: II/2.6
Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin (Cizí jazyky)


Číslo aktivity: II/2.8
Název aktivity: Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 8 hodin


Číslo aktivity: II/2.11
Název aktivity: Tandemová výuka na ZŠ


Číslo aktivity: II/2.12
Název aktivity: CLIL ve výuce ZŠ


Číslo aktivity: II/3.1
Název aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ


Číslo aktivity: II/3.2
Název aktivity: Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ


Číslo aktivity: II/3.3
Název aktivity: Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem