Interaktivní výuka je moderní metodou výuky na ZŠ. Má několik hlavních cílů:

- nabídnout žákům zábavnější a méně stereotypní formu výuky a tím zvýšit jejich motivaci k učení;

- zapojit do procesu učení žáky samotné: nemají již být jen pasivními posluchači, ale spoluvytvářet výuku a aktivně se zapojovat do procesu vzdělávání.

 

 Důležitým znakem interaktivního vyučování je zjevná názornost a systematičnost ve výuce - součástí jednotlivých předmětů budou audio i video nahrávky s materiály a webovými odkazy pro získání rozšiřujících informací o probírané látce. Umožní i mezipředmětové vztahy, což pomáhá žákům uvědomit si, že jednotlivé poznatky je nutné kombinovat s jinými, doplňovat je a vzájemně propojovat, nikoli separovat. 

Objekty použité k vytvoření sešitu jsou součástí ActivInspire®, SmartBoard®, Microsoft PowerPoint©, Adobe Captivate©, dále vlastní nápady vytvořené vektorovou grafikou. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech základních škol. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

 

Dílo smíte: Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti.

Za těchto podmínek:

Uveďte autora a název naší školy — Máte povinnost uvést údaje o autorovi, škole a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).

Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely.

Nezasahujte do díla — Toto dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech.