Základní informace o přijímacím řízení:

 • Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat maximálně dvě přihlášky.
 • Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy skrze svou agenturu CERMAT.
 • www.cermat.cz ,odkaz – Jednotná přijímací zkouška
 • Každý uchazeč o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou musí podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky. Tato povinnost se týká všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté studijní obory.
 • Testování proběhne v roce 2023 na všech studijních oborech zakončených maturitní zkouškou. Vlastní testování bude realizováno ve dvou řádných termínech – 13. a 14. dubna 2023.
 • Náhradní termín pro všechny obory vzdělání byl stanoven na dny 10. a 11. května 2023.
 • Termín podání přihlášek do denní formy vzdělávání je do 1. března 2023. Pro obory s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022.
 • Další informace o průběhu přijímacích zkoušek naleznete na: www.cermat.cz

 

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2022/2023

 

Přijímací řízení: 

 • 2 přihlášky
 • Pokud byl uchazeč přijat na SŠ, musí svůj zájem potvrdit odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
 • Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou. Neplatí to v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
 • Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

Atlas školství:

 • Během října obdrží každý žák 9. ročníku tištěnou publikaci – Atlas školství, kde naleznete veškeré informace o přijímacím řízení a nabídce středních škol v našem kraji.
 • Pro informace o SŠ v celé ČR: http://www.atlasskolstvi.cz/

 

Užitečné www stránky:

Popisy povolání, testy:   http://www.istp.cz/           http://www.gwo.cz/         http://www.mamenato.cz/            

Testy k volbě povolání a příprava na přijímací zkoušky:

http://www.ceskaskola.cz/ 

http://www.neflakamse.cz/

http://www.zkousky-nanecisto.cz/      

http://www.scio.cz/                

http://www.az-smart.cz/  

http://www.sokrates.cz/

http://www.rcv.cz/   

http://www.vzdelavani.cz/                

http://www.volbapovolani.cz/   

http://www.rvp.cz/

http://www.infoabsolvent.cz/   

http://www.nuov.cz/

http://www.vychova-vzdelavani.cz/

Pro zlepšení prospěchu: http://www.zaskolou.cz/     http://www.skolaonline.cz/   http://www.vzdelani.cz/

Informace ze světa práce: http://www.job-tip.cz/   http://www.portal.mpsv.cz/ http://www.vstupnatrhprace.cz/                              

Informace o volných místech na středních školách:   http://www.msmt.cz/        http://www.kr-moravskoslezsky.cz/                                                                                    

Institut pro děti a mládež:    http://www.icm.cz/

Databáze dalšího profesního vzdělávání (rekvalifikace):   http://www.eu-dat.cz/