V první řadě je důležité ujasnit si, co je k samotné zkoušce skutečně potřebné. To vyplývá především z požadavků školy, pro kterou jste se rozhodli. Stejně tak je důležité udělat si „pořádek“ ve svých vědomostech, zmapovat své silné a slabé stránky. Dobrým ukazatelem „dostatečnosti“ vašich vědomostí mohou být ukázky přijímacích zkoušek z minulých let nebo porovnávací testy.

Stáhněte si pomocníka k přípravě      Jak se připravit k přijímacím zkouškám