Zneužívání nikotinových sáčků.

 

Vážení rodiče,

považujeme za nutné seznámit vás s následujícími skutečnostmi. V poslední době se stále častěji setkáváme s případy, kdy naši žáci zneužívají nikotinové sáčky. Nejčastěji se to týká žáků 5.-9. tříd. Nikotinové sáčky, které se primárně používají při odvykání kuřáků, se aplikují umístěním pod horní či spodní ret. Nejsou v žádném případě určeny pro konzumaci dětem. Při jejich aplikaci mohou mimo jiné nastat následující zdravotní obtíže: bolesti hlavy, podráždění sliznic úst, podráždění trávicího traktu (při dlouhodobém užívání či jednorázovém spolknutí), nevolnost, zvracení a jiné. Náš školní řád zakazuje držení či distribuci jakýchkoliv návykových látek. Bezpečí našich žáků ve škole je naší prioritou a prosíme vás, rodiče, o větší obezřetnost. Situaci ve škole řešíme, ale bez vaší podpory, můžeme jen těžko zneužívání této látky zastavit.

 

Prosíme rodiče, aby poučili své děti o rizikovosti užívání těchto nikotinových sáčků. Ve škole budeme situaci monitorovat a případně zákonné zástupce žáků informovat. Upozorňujeme, že při přinesení, případně užívání, nikotinových sáčků žáky do školy, se jedná o porušení školního řádu. Děkujeme za spolupráci! (Školní poradenské pracoviště při ZŠ Zelená 42)

 

Následující článek je věnován rychle se šířícímu trendu užívání tzv. NIKOTINOVÝCH SÁČKŮ.

Nikotinové sáčky jsou relativně malé a nenápadné, zpravidla bílé sáčky o velikosti zhruba 2–3 cm. Obvykle jsou k zakoupení v krabičkách kulatého tvaru (ve tvaru hokejového puku), mohou mít však i obdélníkový tvar. Nikotinové sáčky se dříve prodávaly pod názvem Lyft, dnes Velo či Nordic Spirit. Nikotinové sáčky se nekouří, ale vkládají se do úst pod horní ret nebo se v ústech přežvykují po dobu několika minut (15–30 min.). Účinek se projevuje mírným brněním či mravenčením.

Na rozdíl od žvýkacího tabáku neobsahují sáčky tabák, ale různé množství nikotinu. Nikotin je tabákový alkaloid, který je v ČR možné legálně užívat od 18 let. Nezletilí se však k sáčkům dostanou běžně na internetu či v kamenných prodejnách. Vzhledem k různým příchutím (ovocné, sladké, mentolové aj.), lákavému designu balení, dostupné ceně a relativně nenápadnému způsobu užívání si je však mládež i menší děti rychle oblíbily. Rodiče či učitelé přitom nemají mnoho šancí si užívání sáčků všimnout.

Většina dospělých navíc nový trend vůbec nezaregistrovala nebo se nechala ukonejšit tvrzeními, že nikotinové sáčky jsou méně škodlivé pro plíce, oběhový systém apod. Nikotinové sáčky přitom mohou velmi rychle poškodit zdraví uživatele a jsou silně návykové. To obzvláště platí pro děti a dospívající. Nikotin je vegetativní jed s neurotoxickým účinkem. Jeho užívání negativně ovlivňuje vývoj nervové soustavy. Další nebezpečí nikotinových sáčků tkví v tom, že obsah nikotinu je v sáčcích vyšší než u dalších tabákových výrobků. K dostání jsou varianty s obsahem od 4 mg nikotinu až po např. 50 mg.

 

Pokud dítě či mladistvý žvýká více sáčků najednou, nebo dokonce sáčky omylem spolkne, může při nižší tělesné hmotnosti dítěte dojít k intoxikaci nikotinem. Přitom smrtelná dávka se někdy udává 30–60 mg. I při užívání nižších dávek dochází užíváním k narušování sliznice v dutině ústní (což je viditelné i pod horním rtem – bílé a červené skvrny), poškození dásní, narušování zažívacího ústrojí, včetně poškozování sliznice žaludku při spolknutí.

Kromě výše uvedených zdravotních problémů se však u dětských a mladých uživatelů často vyskytují psychické problémy a rizikové chování spojené se závislostí a neschopností vydržet bez pravidelné dávky delší čas. Mezi časté projevy a důsledky užívání patří nevolnost, zvracení, průjem, zvýšená produkce slin, ale také poruchy pozornosti, bolesti hlavy či úzkosti.

 

Zdroj: Společnost Podané ruce