Co to je šikanování
Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a opakované užití fyzických a psychických útoků jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit.

Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i prostřednictvím moderních komunikačních prostředků, především prostřednictvím internetu a mobilu (podrobněji v článku o kyberšikaně)


POLOŠERO - ŠIKANA

Malé české peklo, v němž se roztomilí andílci mění na kruté ďábly terorizující okolí. Lze se z toho dostat vlastním úsilím? To, co často nechceme vidět, uvidíte právě teď.

MEZI STĚNAMI - FILM O ŠIKANĚ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Děj filmu se odehrává mezi žáky základní školy. Hlavní postavou je sympatický Martin (Filip Gavlas). Pochází z docela dobře situované rodiny, ve škole patří k výborným žákům....


CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA
Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept

Příloha č. 6 - Školní šikanováníŠkolní šikanování

 

LITERATURA

 • BENDL, S. Prevence a řešení šikany ve škole. Praha: ISV, 2003.
 • ELLIOTT, J. Dítě v nesnázích: Prevence, příčiny, terapie. Praha: Grada, 2002.
 • FIELDOVÁ, E. M. Jak se bránit šikaně: Praktický rádce pro děti, rodiče iučitele. Praha: Ikar, 2009. 311 s.
 • KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, 2005. 256 s.
 • KYRIACOU, CH. Řešení výchovných problémů ve škole. Praha: Portál, 2005. 152 s.
 • MATĚJČEK, Z. Krizové situace v rodině očima dítěte. Praha: Grada, 2002. 128 s.
 • MATĚJČEK, Z. Po dobrém, nebo po zlém? Praha: Portál, 2012. 109 s.
 • ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry pro zvládání agresivity a neklid. Praha: Portál, 2002. 176 s.
 • MARTÍNEK, Z. Agrese a agresivita u dětí a mládeže. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2008.
 • VANÍČKOVÁ, E. Cesta za poznáním šikany, šikanování mezi dětmi. Praha: Česká společnost na ochranu dětí, 2002
 • ŘÍČAN, P., JANOŠOVÁ, P. Jak na šikanu. Praha: Grada, 2010
 • LOVASOVÁ, L. Šikana. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006