Pololetně

1 000,- Kč nejpozději do 20. 09. 2022 (září až leden)

1 000,- Kč nejpozději do 20. 01. 2022 (únor až červen)

Ročně             

2 000,- Kč nejpozději do 20. 09. 2022 (září až červen)

       

č. účtu: 43-1004080217/0100

Variabilní symbol: 377120

Specifický symbol: jméno a příjmení dítěte, třída