Naše škola právě vstoupila do systému „Nenech to být“. Tento systém je přístupný všem našim žákům i jejich rodičům na adrese https://nntb.cz, odkud si mohou stáhnout doplňující mobilní aplikaci. Jsme si jisti, že tím pomůžeme v budování pohodové atmosféry v naší škole, do které se budou žáci těšit.

Zapojením se do tohoto projektu jsme našim žákům dali unikátní možnost, jak bez obav a efektivně nahlásit problémy v kolektivu. Problémy s výskytem šikany jsou na všech školách a čím dříve je odhalíme, tím lépe. Jde o jeden z nejlepších prostředků, jak proti ní bojovat.

Na závěr ještě informujeme, že ač Ministerstvo školství na přípravě projektu úzce spolupracovalo a plně ho podporuje, oni ani nikdo jiný nemá přístup k žádným nahlášením.

Děkujeme žákům a rodičům za registraci a doufáme, že budete systém efektivně využívat!

 Co je NNTB? 

“Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přinášíme efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Linkou bezpečí, která aktuálně řeší veškerou administraci, schvalování škol, technickou podporu a obecnou komunikaci.