6. června 2018, v den výročí narození Alexandra Sergejeviče Puškina, se konala celostátní přehlídka 52. ročníku festivalu ARS POETICA – PUŠKINŮV PAMÁTNÍK v Ruském středisku vědy a kultury v Praze, ve kterém naši školu úspěšně reprezentoval Jiří Vodička, jako vítěz krajského kola v sólové recitaci s básní Nikolaje Zabolockého - Не позволяй душе лениться, kterého do soutěže připravovala Mgr. Zdeňka Burová.

Gratulujeme!!!

 

Bylo velmi příjemné setkat se s ostatními vítězi a porovnat výkony.

Zdeňka Burová zástupce ředitele školy

Soutěž proběhla pod záštitou:

ČESKÁ ASOCIACE RUSISTŮ, z.s.,
MINISTERSTVO KULTURY ČR, ČESKO-RUSKÁ SPOLEČNOST, z.s.,
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR, 
VELVYSLANECTVÍ RF V ČR, RUSKÉ STŘEDISKO VĚDY A KULTURY V PRAZE