Areál je pro veřejnost uzavřen.

   víkendy, prázdniny a svátky  pracovní týden
od 1. 4. 2022 

                               

Přednostní právo mají na hřišti zájemci, kteří mají hřiště rezervováno a děti do patnácti let. Rezervační poplatek 200 Kč/h. Maximální délka rezervace je 2 hodiny.

V areálu je zákaz:

 • vstupu se zvířaty
 • vstupu podnapilým osobám
 • vjezdu s koly a kolečkovými bruslemi na umělé povrchy
 • požívání alkoholických nápojů
 • znečišťování prostranství, ničení zeleně a inventáře
 • kouření      
Porušování zákazů je důvodem k uzavření hřiště
 • Pro hru na umělé trávě je nutná plochá obuv bez hrotů a špuntů
 • Z důvodů vzniku skvrn není dovoleno pít nad umělými povrchy
 • Kola je možno zamknout do stojanů u vchodu
 • Po uzamčení bran je objekt elektronicky střežen Městskou policií
 • Škody způsobené úmyslným poškozením budou vymáhány právní cestou
 • Lavičky je nutno vždy vrátit na původní místo
 • Zájemci si mohou hřiště zamluvit na vrátnici školy a mají tak přednostní právo užití
 • Pobyt v areálu pouze na vlastní nebezpečí

Na sportovní areál dohlíží správce hřiště.

 

Správce zodpovídá za dodržování Řádu sportovního areálu jeho návštěvníky a koordinuje činnost na hřištích. V případě nerespektování pokynů správce a porušování Řádu sportovního areálu, je správce oprávněn takového návštěvníka vykázat z areálu nebo areál uzavřít.