Na základě usnesení vlády je škola pro žáky od středy 11. 3. 2020 do odvolání uzavřena. Platí i pro školní družinu a jídelnu. (Stravenky budou žákům automaticky odhlášeny). Škola je otevřena v pracovní dny od 8 - 12 hodin. Děkujeme za pochopení situace.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: