Oznámení o výsledku zápisu 2020 ke dni 2. 4. 2020

Na webových stránkách školy a na budově školy bude vyvěšován vždy ve čtvrtek aktuální seznam registračních čísel přijatých dětí. Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na ředitelství školy. V případě žádosti bude bezplatně vydána kopie rozhodnutí.

zapis02042020