Projekt „Otevřená hřiště v MOaP VI“  je podpořen transferem z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 75000 Kč za účelem zabezpečení prevence kriminality v roce 2021.

 

 

Řád sportovního areálu