Zápis 1. ročníku se koná od středy 1. 4. do středy 22. 4. 2020 

Pro děti:

 • narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014
 • s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
 • které dosáhnou věku 6 let v období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020, po předložení doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálního pedagogického centra)
 • které dosáhnou věku 6 let v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021, po předložení doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálního pedagogického centra) a odborného lékaře

S ohledem na zdraví všech účastníků bude zápis do prvního ročníku ZŠ organizován

bez nutnosti osobní přítomnosti žáků i zákonných zástupců.

 

Žádost k základnímu vzdělávání je možno od 1. 4. 2020 podat těmito způsoby:

 1. Do datové schránky školy.

ID: y9jmqs7

 1. E-mailem.

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 1. Poštou.

Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace

Zelená 1406/42

702 00 Ostrava

 1. Do poštovní schránky u vstupu do školy.

Přihlášku k zápisu a zápisní list si můžete stáhnout zde.

 

Přihláška k zápisu k povinné školní docházce

Přihláška k zápisu k povinné školní docházce podle ustanovení § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Zápisní list pro školní rok 2020/2021

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Rady pro rodiče budoucích prvňáčků

Zahájení nového školního roku je v úterý 1. září 2020 v 8 hodin. Ve stejnou dobu budou rodiče seznámeni s provozem školní družiny. Informace o organizaci výuky se dozvíte na první třídní schůzce 1. 9. 2020 v 9 hod.

 

Případně si lze formuláře vyzvednout na vrátnici školy (pracovní dny od 8 do 12 hodin).


Doporučený postup:

 1. Vyplňte čitelně tiskacím písmem přihlášku k zápisu a zápisní list žáka (údaje vyplňujte dle občanského průkazu a rodného listu žáka). Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutno doložit oprávnění dítě zastupovat.
 2. Je-li dítě cizí státní příslušník, přiložte kopii dokladu o povolení jeho trvalého pobytu,
 3. V případě požadavku předčasného nástupu přiložte potřebná doporučení.
 4. Pokud byl udělen odklad na jiné škole, je potřeba doložit kopii odkladu.
 5. Přihlášku můžete podat kterýmkoliv z výše uvedených způsobů.

Přijetí přihlášky Vám bude potvrzeno emailem (popřípadě telefonicky). Současně obdržíte i registrační číslo Vašeho dítěte a informace o dalším postupu.

Žádost o odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Rozhodnutí o odkladu vydává škola na základě:

 1. Žádosti zákonného zástupce dítěte o odklad povinné školní docházky.
 2. Doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko - psychologické poradny, speciálního pedagogického centra)
 3. Odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V tomto případě je nutné si včas zajistit termín vyšetření dítěte. 

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte přihlášku k zápisu, zápisní lístek (viz výše) a stáhněte si formulář pro žádost o odklad zde. Žádost o odklad by měla být podána do 31. 5. 2020. Pokud nelze podat v termínu, je možno domluvit další postup se školou.

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádosti se podávají do 31. května. Pokud nelze podat v termínu, je možno domluvit další postup se školou. Od 1. září musí dítě bez povoleného odkladu nastoupit do školy.

Vydání rozhodnutí o přijetí dítěte

Na webových stránkách školy a na budově školy bude vyvěšován vždy ve čtvrtek aktuální seznam registračních čísel přijatých dětí. Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na ředitelství školy. V případě žádosti bude bezplatně vydána kopie rozhodnutí.

Kontaktní údaje pro konzultace v pracovních dnech od 8 do 12 hodin.

Pevná linka: 596 633 962

Zástupce ředitele Mgr. Marie Paličková: +420 725 059 490

E-mail ředitelství: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka: ID: y9jmqs7

 LOGOcovid

#spolutozvladneme