Většina lidí tráví čím dál více svého pracovního i volného času využíváním online prostředí. Ačkoliv internet v mnoha věcech pomáhá, je také místem, kde se skrývá velké množství nebezpečných nástrah. Narušování soukromí, krádež identity, průnik na účet a vydírání, kyberšikana, vyhrožování a zastrašování, sociální inženýrství, sexting a různé formy manipulace – to vše jsou potenciální rizika při nezodpovědném chování na internetu. Ke zvlášť zranitelným obětem trestných činů v kyberprostoru patří děti a také senioři, kteří online komunikaci využívají čím dál častěji. Bezpečnost na internetu se ale týká všech uživatelů.