Jednotná přijímací zkouška ve školním roce 2018/2019, jež se koná formou písemného testu (matematika, český jazyk a literatura) ve dvou termínech, je stanovena na tyto dny:

1. termín:

12. dubna 2019 – pro čtyřleté obory vzdělávání
16. dubna 2019 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
2. termín:

15. dubna 2019 – pro čtyřleté obory vzdělávání
17. dubna 2019 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
Náhradní termín je stanoven pro všechny obory vzdělávání na tyto dny:
1. termín: 13. května 2019
2. termín: 14. května 2019
Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“).

Přijímací řízení


• pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat 2 přihlášky (u třídních učitelů - začátek února)
• zápisový lístek – každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání (žáci si vyzvednou u výchovné poradkyně oproti podpisu do 25. února)
přihlášky odevzdat na SŠ do 1. 3. 2019 (obory s talentovou zkouškou – do 30. 11. 2018)
• duben – přijímací zkoušky
• rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí (seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitel SŠ v budově střední školy nebo na webových stránkách SŠ, nepřijatým uchazečům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí písemnou formou)
• zápisový lístek odevzdat na SŠ do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí
• odvolání do 3 dnů od sdělení o nepřijetí

 

Přejeme hodně štěstí u přijímacích zkoušek a úspěch při dalším studiu!!!