Náplň práce kariérového poradce na ZŠ

1. Poradenská činnost pro žáky a rodiče – poskytování informací o hlavních typech a druzích středních škol, možnostech a požadavcích studia na nich, povoláních a oborech, které studenty na tato povolání připravují, o možných způsobech dalšího studia a zvyšování kvalifikace apod.
2. Podpora žáků a spolupráce při výběru povolání, resp. střední školy.
3. Řízení testování zájmů a předpokladů žáků, soustavné komplexní sledování a hodnocení vývoje žáků, postupné rozvíjení jejich vlastního sebepoznávání a sebehodnocení.
4. Využívání programů a aplikací vhodných pro diagnostiku profesní orientace žáků.
5. Řízení účastí na exkurzích a workshopech souvisejících s orientací na trhu práce.
6. Účast na kulatých stolech, workshopech a vzdělávacích aktivitách souvisejících s kariérovým poradenstvím.
7. Účast na jednáních školního poradenského pracoviště.
8. Spolupráce při tvorbě a udržování informačního systému kariérového poradenství.
9. Sledování trendů, další vzdělávání v oblasti kariérového poradenství.
10. Příprava materiálů pro poskytování kariérového poradenství.

kontakty, které vám mohou pomoci při výběru budoucího povolání

www.msmt.cz - stránky ministerstva školství, předpisy, prázdniny, seznamy škol, novinky

www.uiv.cz - stránky Ústavu pro informace ve vzdělávání, rady pro děti i učitele, příprava na přijímací zkoušky

 

www.rvp.cz - portál ke školním vzdělávacím programům

www.cermat.cz - nová maturita, testy

www.ceskaskola.cz - testy, vše o školách

www.skolazaskolou.cz - pomocník s přípravou do školy

www.nuov.cz - přehledy všech středních škol v ČR

www.scio.cz - příprava na přijímací zkoušky, doučování

www.zkousky-nanecisto.cz - příprava na přijímací zkoušky, doučování

www.otevrisedovednostem.cz - podpora řemesel